หลักการออกแบบตอน2_hd

หลักการออกแบบ ตอน2

สวัสดีครับ ครั้งนี้เราจะมาต่อตอนที่ 2 ในหัวข้อ หลักการออกแบบ ซึ่งเมื่อเราได้ศึกษาครบทุกข้อแล้ว จะทำให้เรามีไอเดียในการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานทางได้ศิลปะได้ง่ายขึ้น

หลักการออกแบบตอน1_hd

หลักการออกแบบ ตอน1

เป็นสิ่งแรก และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ เราจะเป็นต้องมีหลักการในการออกแบบผลงานของเรา ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีจุดเด่นที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจ