อีสวิล1

กิจกรรม B2S เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

ในครั้งนี้ กิจกรรมสีอะคริลิค  เรามาจะที่ ThinkSpace B2S สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ซึ่งมีพ่อแม่พาเด็กๆ มาระบายสีที่บูธกิจกรรม BEEacrylic เป็นจำนวนมาก โดยมีพี่เลี้ยงที่ค่อยดูแลเด็กๆ และสอนการระบายสีอะคริลิค การใช้พู่กัน เป็นต้น ทำให้น้องๆ เกิดทักษะ