[Review] ระบายสีอะครีลิคบนเฟรม

วันนี้เราจะมาทดสอบสีอะครีลิค BEE ลงบนเฟรมผ้าใบกันนะครับ โดยรูปนี้เราจะเน้นเรื่องการเลือกใช้สีให้หลากหลาย ดูมีสีสัน มีการผสมสีหลายๆ สี ไล่ระดับสีทั้งรูป เราไปลองดูวิธีทำกันครับ

รีวิวโดย : น้อง Wankan Wan คณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพ้นท์เฟรม_สีอะครีลิค_p1
▲ ขั้นแรกเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อน
ก็จะมีสีacrylic BEE พู่กัน ดินสอ แก้วน้ำสำหรับไว้ล้างพู่กัน จานผสมสี และแผ่นเฟรมผ้าใบ
เราสามารถเลือกขนาดแผ่นเฟรมให้เหมาะกับชิ้นงานของเราได้ครับ

เพ้นท์เฟรม_สีอะครีลิค_p2
▲ การร่างภาพในการเขียนและระบายสีอะคริลิคนั้น ให้ร่างเส้นรอบนอก (OUT LINE)
ของเรือจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักขององค์ประกอบศิลป์ด้วย
ส่วนรายละเอียดของปลานั้น ให้ร่างลงไปพอประมาณ
จากนั้นจึงค่อยร่างส่วนพื้น หรือผ้ารองหุ่น ตลอดจนถึงฉากหลัง

เพ้นท์เฟรม_สีอะครีลิค_p3
▲ ลงสีอ่อนก่อน แตะสีที่เกินบนจานสี หรือขวดน้ำ ส่วนที่เป็นไฮไลท์เว้นขาวไว้
ลงสีโดยเริ่มจาก middle tone ไปยังส่วนมืดที่สุดบนวัตถุ
เข้าไปยังส่วนมืดด้านที่มีแสงสะท้อนจากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงลงที่เงาวัตถุจากนั้นจึงเติมพื้นผิว

เพ้นท์เฟรม_สีอะครีลิค_p4

▲ เมื่อระบายเสร็จแล้ว ก็จะออกมาดังนี้ครับ 😀

จากบทความนี้ เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น คุณสามารถไปทดลองได้
โดยสั้งซื้อสีอะครีลิค BEE ได้ในเว็บเรา คลิก >>> ซื้อสีอะครีลิค