[Review] ภาพวาดสีอะครีลิคบนแคนวาส

ภาพวาดสีอะครีลิคบนแคนวาสหรือแผ่นเฟรมโดยแสดงถึงท้องฟ้า ภูเขา และพื้นป่าทีมีต้นไม้น้อยใหญ่เรียงรายกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่รวมกันอย่างสมบูรณ์ จะใช้สีอะครีลิคในการเพ้นท์เป็นหลัก และมีการผสมสีเพื่อทำให้ภาพดูมีน้ำหนัก และมิติมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อดีของสีอะครีลิค

เพ้นท์แคนวาส_สีอะครีลิค_p2

▲ เริ่มต้นด้วยการวาดโครงร่างคราวๆ ของภูมิทัศน์ โดยเน้นไปที่การจัดวางองค์ประกอบของภาพ

เพ้นท์แคนวาส_สีอะครีลิค_p4

▲ แล้วระบายสีอะครีลิคสีเหลือง บริเวณท้องฟ้า และหุบเขา

เพ้นท์แคนวาส_สีอะครีลิค_p3

▲ ให้ระบายสีอะครีลิคแบบกึ่งโปร่งใส่ ให้ผสมน้ำเล็กน้อย ระบายด้วยสีน้ำตาล สีฟ้า และสีขาว
บนท้องฟ้า และระบายบนภูเขาด้วยสีฟ้า สีเขียว และสีขาว

เพ้นท์แคนวาส_สีอะครีลิค_p5

▲ เพิ่มรายละเอียดบนภูเขา ด้วยสีขาวอะครีลิค เล็กน้อย

เพ้นท์แคนวาส_สีอะครีลิค_p6

▲ ระบายสีเขียว ทับสีเหลือง โดยผสมให้เป็นกึ่งโปร่งใส

เพ้นท์แคนวาส_สีอะครีลิค_p7

▲ วาดภาพต้นไม้ข้างล่าง ด้วยการผสมสีอะครีลิค กับน้ำ จากนั้นตั้งแผ่นเฟรมแนวตั้งเพื่อให้สีไหลลงมาดังภาพ

เพ้นท์แคนวาส_สีอะครีลิค_p8

▲ และให้ใช้สีขาว ผสมกับน้ำ เพื่อให้สีขาวไหลแทรกกับสีเขียวเมื่อสักครู่นี้
เสร็จแล้วครับ ภาพวาดสีอะครีลิคบนแคนวาส “The abstract in nature”

จากบทความนี้ เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น คุณสามารถไปทดลองได้
โดยสั้งซื้อสีอะครีลิค BEE ได้ในเว็บเรา คลิก >>> ซื้อสีอะครีลิค

Message us