Category Archives: เทคนิคใช้สีอะครีลิค

เทคนิคใช้สีอะครีลิค

10 เคล็ด(ไม่)ลับ สีอะคริลิคสำหรับมือใหม่ ตอน 1/2

สีอะคริลิค มีหลากหลายแบบ หลายชนิด ทั้งสีแห้งเร็ว/ช้า สี […]

จานสี พู่กันสีอะคริลิค

โดยตามปกติแล้วสีอะครีลิค จะแห้งเร็วกว่าสีน้ำ หรือสีโปสเ […]

หลักการออกแบบ ตอน2

สวัสดีครับ ครั้งนี้เราจะมาต่อตอนที่ 2 ในหัวข้อ หลักการอ […]

หลักการออกแบบ ตอน1

เป็นสิ่งแรก และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานท […]

การเพิ่มแสงเงาให้สี

แสงและเงา(Light & Shade) เป็นองค์ประกอบของศิลป์ที่อ […]

เพิ่มความสว่างสีอะครีลิค

ก่อนที่จะวาดภาพ เตรียมพื้นผิววัสดุด้วยสีขาวที่เจือจางใน […]

สีอะคริลิคกับภาพลวงตา

ภาพลวงตา (อังกฤษ: Optical illusion) เป็นการนำความสามารถ […]

แสงสีกับการมองเห็น

สีต่าง ๆ ทุกสีบนโลกนี้จะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของสี แล […]

องค์ประกอบของสี

องค์ประกอบของสีอะครีลิคมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับม […]

การผสมสีข้นและใส

การใช้สีอะครีลิคโดยไม่มีการผสมสีกับน้ำจะให้ผลงานที่ดูต่ […]