Category Archives: ทฤษฎีศิลปะ

ทฤษฎีศิลปะ

คุณสมบัติสีอะคริลิค

ในปัจจุบันมีสีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทก็เหมาะสำหรับชิ […]

หลักการออกแบบ ตอน2

สวัสดีครับ ครั้งนี้เราจะมาต่อตอนที่ 2 ในหัวข้อ หลักการอ […]

หลักการออกแบบ ตอน1

เป็นสิ่งแรก และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานท […]

สีอะคริลิคกับภาพลวงตา

ภาพลวงตา (อังกฤษ: Optical illusion) เป็นการนำความสามารถ […]

แสงสีกับการมองเห็น

สีต่าง ๆ ทุกสีบนโลกนี้จะเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมของสี แล […]

องค์ประกอบของสี

องค์ประกอบของสีอะครีลิคมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับม […]

เดคูพาจ คือ ?

เดคูพาจ คือ การนำกระดาษแน็พกิ้น กระดาษลายต่างๆ สแตมป์ ภ […]