Category Archives: การระบายสี

การระบายสี

10 เคล็ด(ไม่)ลับ สีอะคริลิคสำหรับมือใหม่ ตอน 1/2

สีอะคริลิค มีหลากหลายแบบ หลายชนิด ทั้งสีแห้งเร็ว/ช้า สี […]

จานสี พู่กันสีอะคริลิค

โดยตามปกติแล้วสีอะครีลิค จะแห้งเร็วกว่าสีน้ำ หรือสีโปสเ […]

การเพิ่มแสงเงาให้สี

แสงและเงา(Light & Shade) เป็นองค์ประกอบของศิลป์ที่อ […]

เพิ่มความสว่างสีอะครีลิค

ก่อนที่จะวาดภาพ เตรียมพื้นผิววัสดุด้วยสีขาวที่เจือจางใน […]

การระบายสีอะคริลิค

คุณลักษาณะของสีอะครีลิคเป็นสีทึบแสง แห้งไว เวลาเทผสมสีก […]