เต็กซิม เครื่องเขียน

เต็กซิม เครื่องเขียน

ที่อยู่ : 468  ถ.บ้านแซ่  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ
จุดสังเกตุ : อยู่ซอยถนนบ้านแซ่
โทร. 0-2731-5298

เต็กซิม_เครื่องเขียน (3)

เต็กซิม_เครื่องเขียน (1)

เต็กซิม_เครื่องเขียน (2)

เต็กซิม_เครื่องเขียน (4)