บริษัท ไฮเพาเวอร์ บี จำกัด

จุดเริ่มต้นของจินตนาการ และแรงบันดาลใจ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไฮเพาเวอร์ บี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยมีเป้าหมาย ในการผลิตสีอะครีลิคที่มีคุณภาพ ในแบรนด์ ที่มีชื่อว่า “BEEacrylic” โดยการใช้ผงสีพิเศษในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สีอะครีลิคที่ระบายแล้ว ได้เนื้อสีที่ละเอียด และเรียบเนียนเป็นพิเศษ ปลอดสารพิษ

ตลอดระยะเวลา ได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด และนอกจากนี้ทีมวิจัยของเราได้มีการคิดค้นและพัฒนาปรับปรุงสูตรสีให้ทันสมัยตลอดเวลา และเพิ่มเฉดสีอื่นๆ อีกในอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด จนได้เปิดเว็บไซต์ www.beeacrylic.com เพื่อรับฟังความคิดเห็น และเผยแพร่การใช้งานสีอะครีลิค

HI-POWER BEE ร่วมสนับสนุนกิจกรรมศิลปะดีๆ เพื่อสังคม

บริษัท ไฮเพาเวอร์ บี จำกัด

นโยบายการคืนเงิน และคืนสินค้า

 • ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าที่ซื้อ หลังจากได้รับสินค้าในระยะเวลาภายใน 7 วัน
 • ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงิน หรือคืนสินค้าในสถานการณ์ต่อไปนี้เท่านั้น
  1. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  2. สินค้ามีตำหนิ ใช้การไม่ได้ หรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
  3. ผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น ขนาดหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ
 • ห้ามการเปลี่ยนใจ ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้า หรือคืนเงินเนื่องจากเปลี่ยนใจได้
 • สภาพของสินค้าที่คืน
 • เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า
 • ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
 • ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า