องค์ประกอบของสี

องค์ประกอบของสีอะครีลิคมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับมนุษย์เป็นอย่างมาก สีจะปรากฏเห็นได้อยู่ทุกหนทุกแห่ง จะประกอบไปด้วยสีสันต่างๆ มากมาย สีจัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญองค์ประกอบหนึ่งในการออกแบบ เพราะสีอะครีลิคมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของงานออกแบบชิ้นนั้นๆ การที่เราจะทำการหยิบสีสันต่างๆ ที่พบเห็นอยู่รอบๆ ตัวมาใช้ในการออกแบบนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของสีเสียก่อน โดยที่องค์ประกอบของสีที่ใช้ในการออกแบบนั้นจะมีการผสมสีโดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 อย่างด้วยกันคือ เนื้อสี น้ำหนักสี และความสดของสี ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบของสี

– เนื้อสี Hue คือ ความแตกต่างของสีบริสุทธิ์แต่ละสี ซึ่งเราจะเรียกเป็นชื่อสีต่างๆ เช่นสีแดง สีเขียว เป็นต้น

โดยเราสามารถแบ่งเนื้อสีออกได้เป็น 2 ชนิดด้วยกันคือ

องค์ประกอบของสี_1
รูปแสดง เนื้อสี Hue

สีของแสงเป็นความแตกต่างสั้นยาวของคลื่นแสงที่เรามองเห็น โดยเริ่มจากสีม่วงไปจนถึง สีแดง สีของสารเป็นสีที่เรามองเห็นบนวัตถุต่างๆ ซึ่งเกิดจากการดูดซึม และสะท้อนคลื่นแสง โดยที่เนื้อสีในแต่ละสีนั้นก็จะให้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปเช่นสี แดงจะให้ความรู้สึกที่ร้อนแรง มีพลัง ส่วนสีเขียวจะให้ความรู้สึกที่สดชื้น เป็นต้น

– น้ำหนักสี Value/Brightness เป็นเรื่องของความแตกต่างของความสว่างของสี โดยสีที่มีค่าน้ำหนักสีที่สูงจะมีความเข้มของสีมากกว่าสีที่มีค่าน้ำหนักสีต่ำกว่าการที่เราปรับเปลี่ยน น้ำหนักสีจะส่งผลให้ภาพเกิดมีมิติ ความลึก ทำให้ชิ้นงานที่ออกแบบมานั้นมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ลองดูตัวอย่างด้านล่าง

องค์ประกอบของสี_2
รูปแสดง น้ำหนักสี Value/Brightness

– ความสดของสี Intensity/Saturation ความสดของสีจะส่งผลต่อชิ้นงานในการออกแบบ โดยทำให้ชิ้นงานมีลักษณะที่ดูฉูดฉาด (ความสดของสีมาก) หรือดูหม่น (ความสดของสีน้อย) เพราะฉะนั้นในการออกแบบบางครั้งเราก็จำเป็นที่จะต้องทำการปรับเพิ่ม หรือลดความสดของสีด้วย เพื่อให้ชิ้นงานมีสีที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ในการออกแบบแต่ละครั้ง การจะหยิบสีสัน ต่างๆมาใช้งานนั้นเราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของสีด้วย นอกจากที่เราจะเลือกสีมาอย่างเดียวแล้ว บางครั้งยังจำเป็นที่จะต้องทำการปรับค่าต่างๆขององค์ประกอบของสีอะครีลิค เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด

จากบทความนี้ เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น คุณสามารถไปทดลองได้
โดยสั้งซื้อสีอะครีลิค BEE ได้ในเว็บเรา คลิก >>> ซื้อสีอะคริลิค

 

Message us