สีไม้ ดินสอสี

สีไม้ หรือ ดินสอสี เป็นสื่อศิลปะที่สร้างขึ้นจากแกนเม็ดสีที่แคบอยู่ในกระบอกทรงไม้ สีของดินสอสีเป็นแว็กซ์ หรือน้ำมัน มีสัดส่วนของเม็ดสีสารเติมแต่ง และสารยึดเกาะที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีดินสอสีละลายน้ำ และดินสอสีพาสเทล