สีไม้

สีไม้ ดินสอสี

สีไม้ หรือ ดินสอสี เป็นสื่อศิลปะที่สร้างขึ้นจากแกนเม็ดสีที่แคบอยู่ในกระบอกทรงไม้ สีของดินสอสีเป็นแว็กซ์ หรือน้ำมัน มีสัดส่วนของเม็ดสีสารเติมแต่ง และสารยึดเกาะที่แตกต่างกันนอกจากนี้ยังมีดินสอสีละลายน้ำ และดินสอสีพาสเทล

Site Icon

สี อุปกรณ์ศิลปะ

จุดเริ่มต้นของจินตนาการ และแรงบันดาลใจ

Proudly powered by WordPress & SeedThemes