สีโปสเตอร์

สีโปสเตอร์

สีโปสเตอร์ เป็นสีที่ราคาค่อนข้างถูก ความสามารถในการยึดเกาะน้อยกว่าสีอะคริลิค ส่วนใหญ่บรรจุในขวด เป็นสีที่นิยมใช้ในงาน backdrops โรงละคร หรือชั้นเรียนศิลปะในโรงเรียนระดับประถม

Message us