สีอะคริลิค

สีอะคริลิค สีมุกอะคริลิค สีมุกอะคริลิคพิเศษ

ประเภทของ สีอะคริลิค

สีอะคริลิค BEE แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1.แม่สีอะคริลิค มีทั้งหมด 12 สี คือ ขาว, ชมพู, แดง, ส้ม, เหลือง, เขียวอ่อน, เขียวเข้ม, ฟ้า, น้ำเงิน, ม่วง, น้ำตาล, ดำ

2.สีมุกอะคริลิค มีทั้งหมด 10 สี คือ ขาว, ชมพู, แดง, เหลือง, เขียวอ่อน, เขียวเข้ม, ฟ้า, น้ำเงิน, ม่วง, ดำ

3.สีมุกอะคริลิคพิเศษ มีทั้งหมด 3 สี คือ ทอง, เงิน, ทองแดง

ขนาด และราคาของ สีอะคริลิค

สีอะคริลิค BEE แบ่งเป็น 5 ขนาด 5 ราคา คือ

  1. สีอะคริลิคขนาด 10 ม.ล. ราคา 65 บาท

  2. สีอะคริลิคขนาด 20 ม.ล. ราคา 24 บาท

  3. สีอะคริลิคขนาด 80 ม.ล. ราคา 45 บาท

  4. สีอะคริลิคขนาด 240 ม.ล. ราคา 105 บาท

  5. สีอะคริลิคขนาด 800 ม.ล. ราคา 280 บาท

Message us