สีอะคริลิคกับภาพลวงตา

ภาพลวงตา (อังกฤษ: Optical illusion) เป็นการนำความสามารถของสมองที่สามารถเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปหรือการปรับเปลี่ยนรูปภาพอัตโนมัติ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแสดงภาพหรือการแสดงสิ่งที่เหนือธรรมชาติ แต่อันที่จริงเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นด้วย สีอะคริลิค

สีอะครีลิคกับภาพลวงตา

สีอะครีลิคกับภาพลวงตา_1

ภาพลวงตา หมายถึง ภาพที่หลอกตาให้มองเห็นและรับรู้ผิดพลาดไปจากความจริง โดยบ้างภาพจะใช้สีอะครีลิคระบาย ส่วนใหญ่สายตาจะรับรู้ผิดพลาดเกี่ยวกับรูปทาง ขนาด และ สี โดยมีสาเหตุเนื่องจากการส่งสัญญาณจากตาไปยังสมองของคนเรา ตาของทุกคนบางครั้งไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริง และสามารถหลอกได้ไม่ยากนัก ก่อนที่จะกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดภาพลวงตา ขอกล่าวถึงการทำงานประสานกันระหว่างตาและสมองดังนี้ ตาและสมองทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดมาก โดยตาเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่รับภาพเข้ามา ส่วนสมองทำงหน้าที่ประมวลผล และวิเคราะห์ว่าภาพที่รับเข้ามานั้นเป็นภาพอะไร มีสีอะไร เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่ง เมื่องแสงจากวัตถุกระทบเลนส์ตา จะเกิดการหักเหและปรากฏเป็นภาพจริง และเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการระบายสีอะครีลิคได้ด้วย

สีอะครีลิคกับภาพลวงตา_2

สาเหตุของการทำให้เรามองแล้วเกิดภาพลวงตา

1. จากความสามารถในการกวาดสายตาในแนวดิ่งและแนวราบไม่เท่ากัน

2. จากการเปรียบเทียบ หรือขนาดสัมพัทธ์ (Relative size)

3. จากตาสองข้างส่งข้อมูลที่แตกต่างไปยังสมอง

4. จากการเกิดมุมหรือตัดกันของเส้น

5. จากการมองเห็นภาพด้วยนัยน์ตาทั้งสองข้าง

6. จากการเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใด ( เช่นภาพแรกที่จริงๆแล้วเป็นเส้นขนาน )

7. จากสิ่งแวดล้อม

8. จากสมบัติของแสง

9. จากเซลล์ประสาทมีขีดจำกัดในการรับรู้

จากบทความนี้ เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น คุณสามารถไปทดลองได้
โดยสั้งซื้อสีอะครีลิค BEE ได้ในเว็บเรา คลิก >>> ซื้อสีอะคริลิค