พู่กัน

พู่กันศิลปะ

พู่กัน หรือแปรงทาสี ใช้สำหรับในการทาสี หรือหมึก พู่กันจะมีปลอกเหล็กใช้หนีบขนแปรงที่ปลายด้าม มีให้เลือกหลายขนาดรูปร่างและวัสดุต่างๆ มีการใช้วัตถุหนาสำหรับบรรจุ และทินเนอร์จะใช้สำหรับรายละเอียด เราสามารถแบ่งออกเป็นแปรงของช่างตกแต่งมืออาชีพ ที่ใช้ในการวาดภาพ และตกแต่งและแปรงของศิลปินใช้เป็นศิลปะทัศนศิลป์

ประเภทของ พู่กันศิลปะ

พู่กันศิลปะ มีทั้งหมด 12 เบอร์ คือ

1.พู่กันศิลปะ เบอร์ 1
2.พู่กันศิลปะ เบอร์ 2
3.พู่กันศิลปะ เบอร์ 3
4.พู่กันศิลปะ เบอร์ 4
5.พู่กันศิลปะ เบอร์ 5
6.พู่กันศิลปะ เบอร์ 6
7.พู่กันศิลปะ เบอร์ 7
8.พู่กันศิลปะ เบอร์ 8
9.พู่กันศิลปะ เบอร์ 9
10.พู่กันศิลปะ เบอร์ 10
11.พู่กันศิลปะ เบอร์ 11
12.พู่กันศิลปะ เบอร์ 12

ราคาของ พู่กันศิลปะ

พู่กันศิลปะ แบ่งเป็น 12 เบอร์ 12 ราคา คือ

1.พู่กันศิลปะ เบอร์ 1 ราคา 20 บาท
2.พู่กันศิลปะ เบอร์ 2 ราคา 23 บาท
3.พู่กันศิลปะ เบอร์ 3 ราคา 27 บาท
4.พู่กันศิลปะ เบอร์ 4 ราคา 29 บาท
5.พู่กันศิลปะ เบอร์ 5 ราคา 30 บาท
6.พู่กันศิลปะ เบอร์ 6 ราคา 33 บาท
7.พู่กันศิลปะ เบอร์ 7 ราคา 33 บาท
8.พู่กันศิลปะ เบอร์ 8 ราคา 34 บาท
9.พู่กันศิลปะ เบอร์ 9 ราคา 36 บาท
10.พู่กันศิลปะ เบอร์ 10 ราคา 40 บาท
11.พู่กันศิลปะ เบอร์ 11 ราคา 43 บาท
12.พู่กันศิลปะ เบอร์ 12 ราคา 50 บาท

Message us