ประดิษฐ์ พรม ประการัง

ประดิษฐ์พรมปะการัง ด้วยเศษด้ายเหลือใช้

ประดิษฐ์ พรมปะการัง สตูดิโอวาเนสซ่าบาร์ราโกา (Port Vanilla Barragão) ผลิตสินค้าสิ่งทอโดยใช้เส้นด้ายที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เพราะอุตสาหกรรมนี้เป็นหนึ่งในมลพิษที่เกิดขึ้นมากที่สุดในโลกด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น การรักษาเส้นใย และการย้อมสี การใช้พลังงานโดยเครื่องจักรการผลิต และการกำจัดเศษผ้า

ประดิษฐ์ พรมมหาสมุทร

เราจึงตระหนักถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายของกระบวนการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทรซึ่งดูดซับความร้อนส่วนเกิน 90% ที่ติดอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ไม่กี่เมตรด้านบนใต้ผิวมหาสมุทรเก็บความร้อนได้มากที่สุดเท่าที่ชั้นบรรยากาศของโลก หากมหาสมุทรร้อนขึ้นเร็วเกินไป ทำให้ปะการังและสาหร่ายจะถูกคุกคาม

พรมปะการังในมหาสมุทร โดยสตูดิโอวาเนสซ่าบาร์ราโก เป็นแหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่ของโลก รวมถึงความสำคัญของการเวียนว่ายในทุกสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความพยายามในการประดิษฐ์ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของศิลปินที่มีส่วนร่วมในการลดขยะอุตสาหกรรม และพลังงาน วัสดุทั้งหมดถูกนำกลับมาใช้ใหม่จากโรงงานในท้องถิ่นนำมาใช้สำหรับงานฝีมือได้ ใช้เทคนิคพื้นฐาน เช่น เบ็ดสลัก, felting, ถัก, macrame และโครเชต์เพื่อผลิตลวดลายมหาสมุทรซึ่งรวมอยู่ในพรม

จากบทความนี้ เป็นเพียงทฤษฎี เพื่อนๆ สามารถไปทดลองได้ โดยสั้งซื้อสีอะครีลิค BEE ในเว็บเรา >> ซื้อสีอะคริลิค

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.