ประดิษฐ์

ประดิษฐ์ พรมปะการัง ด้ายเหลือใช้

ประดิษฐ์ พรมปะการัง สตูดิโอวาเนสซ่าบาร์ราโกา (Port Vanilla Barragão) ผลิตสินค้าสิ่งทอโดยใช้เส้นด้ายที่เหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เพราะอุตสาหกรรมนี้เป็นหนึ่งในมลพิษที่เกิดขึ้นมากที่สุดในโลกด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น การรักษาเส้นใย และการย้อมสี การใช้พลังงานโดยเครื่องจักรการผลิต และการกำจัดเศษผ้า

ประดิษฐ์
ประดิษฐ์

ประดิษฐ์ พรมมหาสมุทร

เราจึงตระหนักถึงผลกระทบที่เป็นอันตรายของกระบวนการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทรซึ่งดูดซับความร้อนส่วนเกิน 90% ที่ติดอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก ไม่กี่เมตรด้านบนใต้ผิวมหาสมุทรเก็บความร้อนได้มากที่สุดเท่าที่ชั้นบรรยากาศของโลก หากมหาสมุทรร้อนขึ้นเร็วเกินไป ทำให้ปะการังและสาหร่ายจะถูกคุกคาม

ประดิษฐ์
ประดิษฐ์

พรมปะการังในมหาสมุทร โดยสตูดิโอวาเนสซ่าบาร์ราโก เป็นแหล่งน้ำเค็มขนาดใหญ่ของโลก รวมถึงความสำคัญของการเวียนว่ายในทุกสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความพยายามในการประดิษฐ์ครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนของศิลปินที่มีส่วนร่วมในการลดขยะอุตสาหกรรม และพลังงาน วัสดุทั้งหมดถูกนำกลับมาใช้ใหม่จากโรงงานในท้องถิ่นนำมาใช้สำหรับงานฝีมือได้ ใช้เทคนิคพื้นฐาน เช่น เบ็ดสลัก, felting, ถัก, macrame และโครเชต์เพื่อผลิตลวดลายมหาสมุทรซึ่งรวมอยู่ในพรม

ประดิษฐ์

อ่านบทความ กิจกรรม B2S เซ็นทรัล อีสต์วิลล์ ได้ที่ https://www.beeacrylic.com/กิจกรรมสีอะคริลิค/

จากบทความนี้ เป็นเพียงทฤษฎี เพื่อนๆ สามารถไปทดลองได้
สั่งซื้อได้ที่เว็บ https://www.beeacrylic.com/ซื้อสีอะคริลิค/
หรือ LINE : @BEEacrylic